Εισαγωγή στο Scratch

Στη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων γίνεται εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο περιβάλλον. Μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με απλά προγράμματα σε Scratch που αναδεικνύουν όμως τις δυνατότητές του, τις βασικές εντολές και τον τρόπο ανάπτυξης εφαρμογών. Μέσα από τις δραστηριότητες, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις του, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες εφαρμογές. Στο τέλος των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις διαφορετικές εντολές και να αναπτύσσει δικές του εφαρμογές.

Παιχνίδια με το Scratch

Η σειρά βιντεομαθημάτων στοχεύει στην εμβάθυνση στις εντολές του Scratch. Μέσα από την ανάπτυξη παιχνιδιών γίνεται παρουσίαση προχωρημένων θεμάτων στο Scratch. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να κατέχει ήδη κάποιες βασικές δεξιότητες προγραμματισμού στο Scratch για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων. Πρέπει δηλαδή, να γνωρίζει τα βασικά τουβλάκια και πώς αναπτύσσεται μια εφαρμογή. Μέσα από τα βιντεομαθήματα αυτού του κύκλου θα κατανοήσει πώς αναπτύσσονται οι σύνθετες εφαρμογές όπου συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν περισσότερα από ένα αντικείμενα και ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και διασκεδαστικά παιχνίδια.