Σχετικά με τo πρόγραμμα Junior Coding Academy

Η InterMediaKT ήταν ένας από τους 28 οργανισμούς σε 16 χώρες που έλαβαν το βραβείο Google RISE 2016! Τα βραβεία Google RISE είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τους οργανισμούς άτυπης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο οι οποίοι προωθούν την πληροφορική σε νέους μαθητές προ πανεπιστημιακών σπουδών που παραδοσιακά υπο-εκπροσωπούνται στον τομέα της Πληροφορικής. Η InterMediaKT έλαβε το βραβείο για το έργο Junior Coding Academy για την υποστήριξη: προγραμματισμού scratch, ανάπτυξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων Arduino δωρεάν για μαθητές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νεαρών προσφύγων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας- ΕΕΥΕΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μάθετε περισσότερα για τους νικητές στο g.co/riseawards#!rise-recipients


Περισσότερα

 Χρονική διάρκεια: Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2017
 Πρόγραμμα: Google Rise Award

  Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εφαρμόσει και να προσφέρει τα ακόλουθα τρία μαθήματα:
  1.Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού Scratch
  2. Ανάπτυξη παιχνιδιών με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch
  3.Εφαρμογή της γλώσσας προγραμματισμού Scratch για συσκευές Arduino

  Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν σε μαθητές ηλικίας 10-16 ετών που προέρχονται από διάφορα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Η ομάδα μας θα εφαρμόσει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά υλικά και να τρέξει τα μαθήματα σε λειτουργία μικτής μάθησης σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα.

  Με βάση τις ικανότητες προγραμματισμού τους, οι μαθητές θα ακολουθήσουν την κατάλληλη πορεία, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες προγραμματισμού τους. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα μετά το σχολείο ή / και τα σαββατοκύριακα. Κάθε μάθημα θα ολοκληρώνεται σε δύο ή τρεις εβδομάδες και θα επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν μαθητές από αγροτικές περιοχές που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ενασχόλησης με την τεχνολογία. Τουλάχιστον το 60% των συμμετεχόντων θα είναι κορίτσια.

  Το παραγόμενο υλικό θα χρησιμοποιείται επίσης για να δημιουργηθεί μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων τα οποία θα διατεθούν στην κοινότητα μάθησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλες διδακτικές ενέργειες.

  Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και ένας διαγωνισμός κωδικοποίησης Scatch για τους μαθητές με διάφορα δώρα για τους νικητές μαθητές με τις πιο δημιουργικές ιδέες και αυθεντικές δημιουργίες.

  Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 17 Ιούνιος 2017, 12:51 μμ